เปิด Cydia > Sources (แหล่งที่มา) > Edit (แก้ไข) > Add (เพิ่ม)

https://repo.xarold.com/

Add
https://repo.xarold.com/

ความแปลกใหม่และการปรับปรุง

แบ่งปันแพคเกจ