Ανοίξτε Cydia > Sources > Επεξεργασία > Προσθήκη

https://repo.xarold.com/

Add
https://repo.xarold.com/

Νέος και ενημερώσεις

Μοιραστείτε ένα πακέτο