Ανοίξτε Cydia > Sources > Επεξεργασία > Προσθήκη

http://repo.xarold.com/

Add
http://repo.xarold.com/

Νέος και ενημερώσεις

Μοιραστείτε ένα πακέτο